Nieuws | Clubinformatie | Ploegen | Extra
home -> clubinfo ->
verzekering


FOTO-GALLERY
Klik hier voor de GALLERY
Weekendwedstrijden
Klik hier voor een overzicht
Uitslagen
Klik hier voor de laatste uitslagen
/*Afbeelding op frontpagina*/

Verzekering

In uw aansluiting bij de VBL is uw verzekering inbegrepen.

Een kwetsuur, wat nu?
  1. Je bent tijdens een training of wedstrijd gekwetst geraakt; geen paniek je bent verzekerd via de VlaamseBasket Liga bij ETHIAS !
  2. Je kan het aangifteformulier downloaden van de VBL-website via volgende link Aangifteformulier VERZEKERING ETHIAS Vul zelf het eerste blad in en laat de behandelende arts tevens zijn deel invullen.
  3. Bezorg het ingevulde aangifteformulier aan de coach/Pa of via ingescande mail aan jurgen.denotte@telenet.be, die dit doorstuurt naar ETHIAS.
  4. Vanaf dan loopt de communicatie rechtstreeks met ETHIAS.
  5. Alle doktersbriefjes en/of ziekenhuisfacturen mogen bij de mutualiteit worden afgerekend.
  6. Hou de onkostennota, opgemaakt door de mutualiteit echter goed bij.
  7. Na herstel vraag je aan de behandelende arts een genezingsgetuigschrift. Stuur dit samen met de onkostennota en originele bewijsstukken naar Ethias.
  8. Het verschuldigde bedrag wordt dan door de verzekering (Ethias) overgeschreven op jouw bankrekening
Let wel: zonder genezingsgetuigschrift mag je niet trainen, noch spelen.
Manage site
Documenten